MENU
Wrocław - Pocztówka wydana z okazji 46. Kongresu Eucharystycznego w 1997 r.; Kościół św.Michała Archanioła (fot. J.Kos)

Dodał: Tomasz Lewicki° - Data: 2007-01-08 11:16:03 - Odsłon: 5964
lipiec 1997


Początek kościoła w obecnej formie miał miejsce w dniu 6 maja 1862 roku. Wtedy to właśnie katolicki biskup Heinrich Förster wysłał listem oficjalną prośbę do nadprezydenta miasta von Schleinitza o zezwolenie na budowę nowego kościoła. Motywami jakimi się kierował to stan techniczny starego kościółka pochodzącego z 1597 roku oraz powierzchnia niewystarczająca już dla potrzeb wciąż rosnacej liczby wiernych. Ówczesna gmina wyznaniowa liczyła wtedy ponad 6 tysięcy członków. Förster chciał postawic duży monumentalny kościół przerastający możliwościami ówczesne potrzeby gminy. Patrzył na tę inwestycje w sposób perspektywiczny a samą budowlę liczył na ok 3000 osób. Z obawy przed protestami wrocławskich protestantów w piśmie swym i prośbie nie precyzował ogromu przedsięwzięcia a jedynie zastrzegł sobie prawo do samodzielnego dokonywania zmian w projekcie i planach budowli. Mógł sobie na to pozwolić, albowiem inwestycja nie była w żaden sposób dofinansowywana przez miasto a wszystkie środki pieniężne pochodziły z kieszeni biskupa. Miejsce budowli na wrocławskim Ołbinie wybrane zostało w sposób świadomy z racji, że było kolebką wrocławskich chrześcijan - opactwa na Ołbinie zburzonego na wniosek protestanckiej rady miejskiej w 1529 r.
W swym założeniu kościół miał być dwuwieżową budowlą przeznaczoną jak wcześniej wspomniałem na około 3 tysiące osób. Został wykonany jako trójnawowa bazylika na planie krzyża łacińskiego z wydłuzonym, zamkniętym poligonalnie prezbiterium, dwiema kaplicami na rzucie pięciokąta zamykającymi nawy boczne, oraz dwiema kaplicami przy wieżach. Posiadał aż do 1868 roku dwuwieżową fasadę, w której wieże zwieńczone były hełmami. Autorem projektu kościoła był Alexis Langer. Kamień węgielny pod budowę położono w dniu 6 października 1862 r.
Tak wyglądał kościół do dnia 8 maja 1868 roku kiedy to runęła część wieży północnej. Ta katastrofa spowodowana była błędem konstrukcyjnym polegającym na braku należytego wsparcia murów w przyporach wież . Wieżę południową zdążono zabezpieczyć poprzez spięcie stalowymi ankrami, a do dziś widoczna północna wieża to dzieło odbudowy K. Lüdeckego w 1870 r. Władze miejskie skonfliktowane z biskupem nie pozwoliły przywrócić wiezy poprzedniego kształtu i wymiarów. Całkowite zakończenie prac oraz uroczyste poświęcenie świątyni nastąpiło w dniu 8 listopada 1871 r.
Kościół św. Michała był pierwszym tak dużym i ceglanym kościołem jaki powstał w mieście po za jego ścisłym centrum i Ostrowem Tumskim. Jest doskonałym wzorem trendów architektonicznych tamtej epoki, które swoje podobieństwo dały zauważyć przy innym kościele tej epoki, nieistniejacym już kościele św. Mikołaja na Szczepinie. Zdobienia, ornamentyka i heraldyka wiążąca się do dziś z obiektem św. Michała na Ołbinie jest źródłem i inspiracją wielu opracowań, legend, historii i przypowieści. Od siebie mogę jedynie dodac, że było to miejsce w którym zostałem ochrzczony.
bonczek/hydroforgroup/2007 na podstawie artykułu autorstwa Agnieszki Zabłockiej \"Kościół Św. Michała Archanioła we Wrocławiu 1862 -1871\" opublikowanego w Rocznikach Śląskich XV Muzeum Narodowego we Wrocławiu 1991

 • /foto/140/140950m.jpg
  1850 - 1860
 • /foto/6672/6672703m.jpg
  1868
 • /foto/3267/3267139m.jpg
  1868
 • /foto/173/173516m.jpg
  1869
 • /foto/452/452982m.jpg
  1869 - 1893
 • /foto/5563/5563007m.jpg
  1873 - 1880
 • /foto/327/327575m.jpg
  1883
 • /foto/8216/8216742m.jpg
  1885
 • /foto/278/278858m.jpg
  1886
 • /foto/6/006690m.jpg
  1890 - 1905
 • /foto/158/158738m.jpg
  1892
 • /foto/83/83822m.jpg
  1895 - 1903
 • /foto/3212/3212992m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/5437/5437551m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/245/245415m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/332/332962m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/5458/5458032m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/420/420354m.jpg
  1902
 • /foto/412/412376m.jpg
  1904
 • /foto/5398/5398515m.jpg
  1905
 • /foto/7585/7585374m.jpg
  1905 - 1907
 • /foto/433/433703m.jpg
  1905 - 1911
 • /foto/3245/3245720m.jpg
  1906
 • /foto/3990/3990663m.jpg
  1907
 • /foto/422/422279m.jpg
  1910 - 1913
 • /foto/297/297511m.jpg
  1910 - 1918
 • /foto/4/004548m.jpg
  1910 - 1920
 • /foto/103/103208m.jpg
  1912 - 1913
 • /foto/29/29612m.jpg
  1916
 • /foto/302/302167m.jpg
  1917
 • /foto/366/366541m.jpg
  1920 - 1925
 • /foto/4/004995m.jpg
  1925
 • /foto/425/425052m.jpg
  1927
 • /foto/297/297501m.jpg
  1927 - 1932
 • /foto/3213/3213000m.jpg
  1928
 • /foto/349/349669m.jpg
  1929 - 1931
 • /foto/148/148549m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/5387/5387330m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/5742/5742675m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/6639/6639753m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/453/453905m.jpg
  1930 - 1944
 • /foto/7201/7201492m.jpg
  1933 - 1940
 • /foto/5735/5735127m.jpg
  1939
 • /foto/5/005750m.jpg
  1940
 • /foto/17/17769m.jpg
  1945
 • /foto/262/262031m.jpg
  1945 - 1950
 • /foto/223/223396m.jpg
  1947 - 1952
 • /foto/6650/6650230m.jpg
  1948
 • /foto/7177/7177405m.jpg
  1948
 • /foto/7177/7177615m.jpg
  1948
 • /foto/7177/7177680m.jpg
  1948
 • /foto/219/219212m.jpg
  1950 - 1955
 • /foto/235/235140m.jpg
  1950 - 1960
 • /foto/183/183690m.jpg
  1951
 • /foto/172/172645m.jpg
  1952
 • /foto/406/406769m.jpg
  1952
 • /foto/172/172646m.jpg
  1955
 • /foto/370/370278m.jpg
  1955
 • /foto/366/366981m.jpg
  1957
 • /foto/244/244933m.jpg
  1959
 • /foto/6028/6028938m.jpg
  1960 - 1966
 • /foto/7962/7962122m.jpg
  1960 - 1970
 • /foto/146/146931m.jpg
  1966
 • /foto/5099/5099424m.jpg
  1967
 • /foto/5118/5118430m.jpg
  1971
 • /foto/146/146940m.jpg
  1975
 • /foto/4231/4231428m.jpg
  1978
 • /foto/4231/4231433m.jpg
  1978
 • /foto/240/240908m.jpg
  1980 - 1986
 • /foto/240/240998m.jpg
  1981
 • /foto/349/349651m.jpg
  1982
 • /foto/349/349654m.jpg
  1982
 • /foto/349/349656m.jpg
  1982
 • /foto/349/349657m.jpg
  1982
 • /foto/349/349658m.jpg
  1982
 • /foto/349/349659m.jpg
  1982
 • /foto/349/349660m.jpg
  1982
 • /foto/324/324356m.jpg
  1982
 • /foto/5286/5286546m.jpg
  1988
 • /foto/23/23095m.jpg
  1988 - 1989
 • /foto/109/109596m.jpg
  1990 - 1993
 • /foto/33/33624m.jpg
  2002
 • /foto/3/003585m.jpg
  2003
 • /foto/21/21160m.jpg
  2003
 • /foto/6510/6510897m.jpg
  2003
 • /foto/44/44239m.jpg
  2003
 • /foto/31/31862m.jpg
  2003
 • /foto/21/21173m.jpg
  2003
 • /foto/173/173460m.jpg
  2004
 • /foto/4/004982m.jpg
  2004
 • /foto/5/005918m.jpg
  2004
 • /foto/3659/3659942m.jpg
  2004
 • /foto/6/006655m.jpg
  2004
 • /foto/8/8154m.jpg
  2004
 • /foto/30/30829m.jpg
  2004
 • /foto/17/17674m.jpg
  2004
 • /foto/28/28236m.jpg
  2005
 • /foto/28/28239m.jpg
  2005
 • /foto/29/29325m.jpg
  2005
 • /foto/4426/4426885m.jpg
  2005
 • /foto/50/50596m.jpg
  2005
 • /foto/6510/6510901m.jpg
  2005
 • /foto/58/58344m.jpg
  2005
 • /foto/123/123898m.jpg
  2006
 • /foto/79/79302m.jpg
  2006
 • /foto/116/116614m.jpg
  2006
 • /foto/114/114833m.jpg
  2006
 • /foto/154/154125m.jpg
  2007
 • /foto/151/151977m.jpg
  2007
 • /foto/183/183288m.jpg
  2007
 • /foto/196/196890m.jpg
  2008
 • /foto/202/202180m.jpg
  2008
 • /foto/209/209294m.jpg
  2008
 • /foto/360/360173m.jpg
  2008
 • /foto/3491/3491015m.jpg
  2009
 • /foto/372/372434m.jpg
  2011
 • /foto/390/390143m.jpg
  2011
 • /foto/406/406667m.jpg
  2011
 • /foto/406/406669m.jpg
  2011
 • /foto/406/406783m.jpg
  2011
 • /foto/454/454928m.jpg
  2012
 • /foto/4273/4273481m.jpg
  2013
 • /foto/4316/4316350m.jpg
  2013
 • /foto/4668/4668098m.jpg
  2014
 • /foto/4670/4670142m.jpg
  2014
 • /foto/4726/4726976m.jpg
  2014
 • /foto/5735/5735993m.jpg
  2015
 • /foto/6672/6672639m.jpg
  2015
 • /foto/5809/5809282m.jpg
  2015
 • /foto/5969/5969495m.jpg
  2016
 • /foto/5969/5969497m.jpg
  2016
 • /foto/6510/6510692m.jpg
  2016
 • /foto/6399/6399835m.jpg
  2016
 • /foto/6567/6567460m.jpg
  2017
 • /foto/6567/6567897m.jpg
  2017
 • /foto/7280/7280750m.jpg
  2018
 • /foto/7282/7282332m.jpg
  2018
 • /foto/7862/7862910m.jpg
  2019
 • /foto/8092/8092349m.jpg
  2019
 • /foto/8194/8194406m.jpg
  2019
 • /foto/8238/8238768m.jpg
  2019
 • /foto/8171/8171058m.jpg
  2019

Zbiory prywatne

Poprzednie: ul. Wybickiego Józefa Strona Główna Następne: Schronisko Na Śnieżniku im. Zbigniewa Fastnachta